projekty / básne / online prihláška

Básne 2017

Básne - súťaž basne sutaz
basne-top
basne-bottom

Odkaz pre vyhlasovateľa

Prehlasujem, že môj súťažný príspevok, zaslaný do literárnej súťaže BÁSNE nebol nikde verejne publikovaný. Súhlasím s časopiseckým publikovaním môjho súťažného príspevku, ak bude ocenený. Zaväzujem sa, že dodržím všetky podmienky pre účasť v súťaži a som si vedomý/á, že v prípade porušenia mi vyhlasovateľ môže udelené ocenenie odňať.

Max. povolený počet je 1800 znakov na príspevok

Príspevok 1
Príspevok 2
Príspevok 3
Príspevok 4
Príspevok 5
Príspevok 6
Príspevok 7
Príspevok 8
Príspevok 9
Príspevok 10
Príspevok 11
Príspevok 12

Súťaž Básne 2017 sa skončila.
Príspevky už nie je možné poslať.