Objednávka zlacnených kníh

10.00 €
Dve novely o expatoch – ľuďoch, ktorí síce žijú mimo svoju domovinu, no majú šancu plánovať, ako bude vyzerať zajtrajší svet. Vera a Henryk prišli do postsocialistickej Bratislavy vysvetliť, ako funguje údajne najlepší z možných svetov. Bill, Zoli a bejby už žijú v takto zariadenom svete –rozprestierajúcom sa od New Yorku cez Budapešť až k Taškentu – ale napriek tomu sa aj oni zaoberajú plánovaním ideálneho mesta, lepšieho miesta pre život. [Popis tovaru...]
5.50 €
Zborník najlepších prác 17. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2013. [Popis tovaru...]
7.00 €
7 z 11
Motýľov je zbierka svojráznych humorných poloveršov – poloaforizmov, neraz ľahko zapamätateľných, ba až samovoľne ryjúcich sa do pamäti. Niet sa teda čo čudovať, že niektoré z nich zľudoveli a tie, ktoré nezľudoveli, zľudovejú. [Popis tovaru...]
7.00 €
1 z 14
Groteska zo života ľudí, ktorých manželstvo trvá 77 rokov. „Keď narodil som devatnástý storočí, uhorský monarhia ból, vyprávali sme maďarský. Potom ból prvý vojna a prišiél Československý republika. Tedy my museli sme naučiť slovenský. Ale rýhlo prišiél druhý vojna, a ból tutok Horty Maďarorság, a zasek šecci maďarský. A keď ból druhý vojna konec, potom začalo komunizmuš… a zasek je slovenský! Doví, čo bude budúcnosti? Zasek maďarský? Alebo inakší? Ale my už druhý nebudeme učiť. Netreba. Doví, prečo my tak dlho žijeme? Čo urobili sme? Lebo od nás starší už ani neni sú celý dedine. A možno ani celý štáte. Prečo je taký? No prečo?“ [Popis tovaru...]
9.00 €
5 z 10
Tretie vydanie knihy, ktorá získala v roku 2007 prestížnu cenu Anasoft litera. Ilustrácie zhotovil Mário Domček. [Popis tovaru...]
literarnyklub.sk, občianske združenie, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1