Apáka a mamáka (2002)


naša cena 7.00 €
rozsah (počet strán) 128 strán
rozmer 120 x 155 mm
váha 150 g
spracovanie Tvrdá väzba
predobjednávok 1 z 14

Ukážka z knihy:

Apákova lenivosť

Mamáka sa prezlieka do slávnostných čiernych šiat. Obúva si čierne

lakovky, uväzuje čiernu zamatovú šatku. Na šuchot a hrmot sa zobudí

apáka. „No, de ty hát tak parádíš?“ povie.

„Templomba1 idem, spovedať,“ odpovedá mamáka a dodáva: „Hoď aj ty. Tolko spať do videl?“

„Dotedy dobrý, kým vládzem spať. Ty nelahneš?“

„Ištenem! Jako móžem lahnúť, keď ništ neni urobený?“

„Ty aj tak len preto robíš, lebo nespíš.“

„Já mosím urobiť, lebo treba! Prettým ešte vládala som. Ale neská už

néjde. Darmo. Konec. Na obed nevládzem. Hrbát bolí. Ruky, nohy

žibbadujú2.“

„Žibbadujú? No tak tedy rob len tolko, kolko vládzeš. Já tak robím.“

„Jáj! Špina zjella by nás!“

„Špina? A de je špina? Ukáž sem! Daj metla. Pozametám. Ale povím, že

nebudem prplať jako ty. Šecky somarina mosíš urobiť. Čil ešte pomáhám

ti. Ale jako bude, keď nebudem stať postele?“

„Jako bude? Jako čil. Aj čil len posteli ležíš. Ani templomba, ani obhodba.“

„Já mám stávať? Ty stáváš!“ zvolá apáka dramaticky. „Šesť hodín,

zebudíš. Sedem hodín, omša. A keď omša končí, ideš obhodba. Po ceste.“

„Dobre, ale kolko treba stáť rade!“

„Hát, tak potom nestoj. Hoď potom druhý deň.“

Nahnevaná mamáka spľasne rukami: „Že druhý deň! Šak každý deň treba

stáť. Jáj! Ištenem! No povedz, dá s tebou, dá?“ Potom rezignovane mávne

rukou a zaplesne za sebou dvere.

Cestou do kostola

Mamáka sťažka kráča do kostola a modlí sa: „Uram3, deň príjemný,

pokojný daj mne prežiť. Neh já hrjéšný neni som a neh já večer pohváliť

móžem teba radosťom a čistý srccom. Ámen.“

Oproti mamáke kráča tulák v dlhom, špinavom hubertuse. Vytečené oko má

previazané čiernou páskou. Okolo krku má károvaný šál. V rukách

navlečených do štrikovaných čiernych rukavíc s odstrihnutými koncami

prstov nesie gitaru. Pod pazuchou zviera prázdnu plechovku. Míňajúc

mamáku tulák slušne pozdraví: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!4 „

Mamáka mechanicky odzdraví: „Mindörökké! Ámen.5 „

Spavá nemoc v stánku božom

V rannom kostole zíva desať veriacich. Kňaz tiež zíva. Po bohoslužbe

nemotorne vlezie do spovedeľnice, aby si vypočul mamákinu spoveď.

Mamákina sa dlho-predlho spovedá zo svojich hriechov. Keď dospeje ku

<

Objednávka zlacnených kníh

literarnyklub.sk, občianske združenie, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1