homepage


16.08.2018 — 18.00 Komiks: Daniel Majling/ uvedenie knihy Zichyho Palác
Literárny klub (sk)
21.08.2018 — 19.00 Autoriáda v Novej Cvernovke // Buzássy, Štrpka, Zajac Nová Cvernovka
Literárny klub (sk)
01.12.2018 — 10.00 Autoriáda 2018 Nová Cvernovka
Literárny klub (sk)