homepage


23.10.2017 — 19.00 LQ 13 - Nábrežie / Fragment (rytierskeho) lesa Café Berlinka
Literárny klub (sk)
26.10.2017 — 18.00 Amerika je Amerika je Amerika. Literatúra je literatúra je literatúra KC Dunaj
Literárny klub (sk)
26.10.2017 — 18.00 Cez prah / Přes práh Bratislava
Czecho Mecho