homepage

literárnyklub.sk

má podobu viac než stovky podujatí ročne. Ich cieľom je zintenzívniť kontakt medzi všetkými aktérmi literárneho života na Slovensku: spisovateľmi, vydavateľmi, kníhkupcami, knižnými redaktormi, prekladateľmi, literárnymi vedcami a samozrejme - čitateľmi. Spoločným motívom všetkých programových cyklov je snaha o posilnenie prirodzených väzieb medzi literatúrou a inými umeleckými žánrami, ale aj o ich napojenie na širší kultúrno - spoločenský kontext.

náš team

dramaturgia@literarnyklub.sk
predseda OZ Literarnyklub.sk, dramaturgia
produkcia@literarnyklub.sk
produkcia
kkbagala@gmail.com
čestný predseda
papcun@literarnyklub.sk
PR manažér

náš instafeed

@literarnyklub.sk