2% pre literarnyklub.sk

V roku 2015 sme pre priaznivcov slovenskej literatúry pripravili a spoluorganizovali:

 • vyše 100 literárnych podujatí
 • 3 literárne festivaly
 • 1 literárnu súťaž
 • 13 literárnych tour

2% z vašich daní pomôžu, aby ich bolo v roku 2016 ešte viac!

Jednoducho vyplňte 4 kolónky vo vašom daňovom priznaní a podporíte tak nielen literárnyklub.sk, ale aj BRaK – Bratislavský knižný festival, lebo len 2% vydaných kníh nie sú naozaj brak.

Identifikačné údaje prijímateľa

 • názov: literarnyklub.sk - občianske združenie
 • sídlo: Ludanská cesta 27, 934 05 Levice
 • právna forma: občianske združenie
 • IČO: 379 669 01

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Ak ste zamestnanec
 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. 2016. Zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom je dátum a výška zaplatenej dane. Z tejto sumy vypočítajte 2 %, ktoré môžete venovať občianskemu združeniu podľa vášho výberu (minimálne 3,32 Eur).Vedeli ste že priemer na Slovensku bol v roku 2014 zhruba 17 Eur? To teda vôbec nie je málo!
 2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane).
 3. Obe tieto tlačivá doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. 4. 2016 na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2 % z dane na účet združenia.
Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník)
 1. Vyplňte svoje Daňové priznanie. Zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vypočítajte 2 %, ktoré môžete venovať ľubovoľnému občianskemu združeniu (minimálne 3,32 Eur).
 2. Súčasťou daňového priznania sú aj príslušné kolónky, do ktorých napíšte sumu 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje občianskeho združenia.
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 30. 4. 2016 na daňový úrad podľa vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet občianskeho združenia.
Ak ste právnická osoba (napr. spoločnosť s. r. o., akciová spoločnosť)
 1. Vyplňte Daňové priznanie spoločnosti. Zo zaplatenej dane vypočítajte 2 %, ktoré môžete rozdeliť medzi viaceré občianske združenia podľa vášho uváženia (minimálne 8,30 Eur pre jeden obdarovaný subjekt).
 2. Súčasťou daňového priznania sú aj príslušné kolónky, do ktorých napíšte sumu 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje občianskych združení. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ako prílohu ďalší list papiera so všetkými potrebnými údajmi o prijímateľoch a sumami, ktoré chcete v ich prospech poukázať.
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 30. 4. 2016 na daňový úrad podľa vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.

 

Všetky tlačivá a postup krokov nájdete na: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc s vyplnením, neváhajte nás kontaktovať na dramaturgia@literarnyklub.sk, prípadne zavolať na 0915 497 445.

Ak máte cestu okolo BRaK-u v KC Dunaj, zastavte sa a my Vám s radosťou formuláre vytlačíme a pomôžeme vypísať.

Ďakujeme!

František Malík

literarnyklub.sk – občianske združenie

Informácie o prijímateľoch 2% z daní nájdete aj na: Dve percentá z dane na Pravda.sk

literarnyklub.sk, občianske združenie, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1