homepage

10.04.2018 — 20.30 Hučko (SK) & Škrabal, Spíše živého a žertovného charakteru Café FRA
Literárny klub (cz)
20.02.2018 — 20.00 Ján Gavura Café FRA
Literárny klub (cz)


Predchádzajúci ročník Nasledujúci ročník